Boundy

An intoxicating drink named for Sam Boundy discovered by wise and venerable bath lacrosse members of old. Not by the hockey team or any of the other numpty teams that claimed to have invented.  It tastes sweet but kicks you in the head in the morning.
Student: “can i have a boundy please barmaid”
Barmaid: “whats that”
Student: “well it used to be half a pint of frosty jacks topped up with a bottle of orange WKD but seeing as you no longer sell this fine cider I will have a boundy light, simply replace frosty jacks with blackthorn”
Barmaid: “you guys are wankers”

Publicat dins de Blog | Envia un comentari

Entre el cos i el document: espais de producció cultural

Assaig. Vic, 1994

La performance i la seva pràctica, esdevenen una cruïlla dels llenguatges de l’acció i la estètica entre l’imaginari social i la necessitat de la producció cultural. Un espai ontològic on la metodologia per l’anàlisi de la pràctica performativa, es troba enllaçada literalment al ritus i el marc teòric que defineix la antropologia del ritual i del performance. L’estudi del ritual, lligat a la performativitat, posa de manifests els fets constants, ordinaris i persistents en una comunitat, retornant un conjunt d’indicadors de les pràctiques culturals de la pròpia comunitat. Tot un món d’accions socials i representacions dels éssers humans al llarg dels anys, que tenen per objecte constituir una estructura holística de les pràctiques realitzades per persones, en l’espai i el temps per donar sentit a la cultura, procés social que canalitza la comunicació de significats que li donen sentit al món, els valors, les creences i la construcció d’identitats. Aquestes defineixen als individus, representats pel seu cos. La performance es construeix des de l’acció del cos cap a l’observador.

Potser la paraula “actuació” resulta ser la més apropiada per traduir el terme “performance” a la nostra llengua, dintre de la antropologia del ritual i els estudis de les arts escèniques o performatives. Encara que segons el seu cas d’interpretació simbòlica, també es pertinent la consideració del terme “acció”, ja que al igual que la actuació, determina la posada en escena de la persona (Goffman, 2006), on el cos és el centre de la tota la activitat existencial. Per que la actuació es produeixi cal una acció, que dintre de la representació social es troba materialitzada per la acció (interpretació) d’una persona (cos) en un espai determinat (escena). Tant l’actuació com l’acció impliquen i pressuposen la categoria de causalitat per arribar al seu objectiu. La seva posada en escena, vinculada a la esfera quotidiana o la intencionalitat artística, implica un desig de voler ser vist o escoltat, per tant, un procés de comunicació i representació.

La representació designa etimològicament “l’acció per posar davant dels ulls d’algú”, construint la primera presentació d’una forma il·lusòria i sensorial del món i allò que forma part d’ell. El terme representació és utilitzat per múltiples disciplines amb la finalitat d’explicar com s’organitzen les diferents formes de presentació, prenent diferents significats en funció del context en què s’utilitza (comerç, art, esports, matemàtiques, disseny, tecnologia, dret i ciències polítiques). Però dintre d’aquest ampli ventall, ens centrarem en la representació social, que actua com un gran contenidor de voluntats, idees i accions col·lectives que son compartides pels membres dels grups socials i les pròpies comunitats. És el significat que s’apropa de forma més determinant al camp de la antropologia, on la representació de la cultura es vehicula per mitja del discurs escrit i per altres tècniques de la pròpia disciplina. És el cas de la antropologia visual, el complement de la teoria antropològica basat en el anàlisi de la realitat humana per mitja de les imatges, productora de documents audiovisuals i fotogràfics, a partir de la mirada que aplica l’etnògraf al seu entorn immediat. Tot el que passa per davant de la mirada, forma una imatge mental, que a posteriori pot transformar-se en una imatge material, (Belting, 2007) un document visual.

La imatge, la podem interpretar en si mateixa com un document (Freund, 1999), un objecte que pot correspondre a les diferents formes de producció, sigui pintura, fotografia, cinema, gràfic. Amb la fotografia, a principis del s. XVIII, i posteriorment amb el cinema, s’obre el proces de expansió de la cultura visual com l’arxiu en constant creixement de les cultures contemporànies. Una màquina de producció de representacions materialitzades en documents de diferents formats, que il·lustren les imatges de la memòria col·lectiva, instruments per la legitimació de la funció social del imaginari col·lectiu, constituint la representació simbòlica que començarà a donar forma a la cultura de masses en un desplaçament i dessacralització de l’art hegemònic.

Victor Turner (1999), en el estudi etnogràfic que realitza sobre els aspectes rituals dels ndembu a Zàmbia, aplica els conceptes del teatre per explicar la seva teoria sobre el ritus, determinant així un gir en la antropologia del ritual on incorpora el concepte de la multidisciplinarietat, un canvi de paradigma (MacLuhan, 2001) resultat del pas de la era de la mecanització, definida per la seqüencialitat, cap a la era de la velocitat instantània de la electricitat, que implica la simultaneïtat. En aquesta nova estructura, la antropologia del ritual adopta la característica de la performativitat, a partir de l’antiga paraula anglesa “parfournir”, que segons la interpretació de Turner (1980) vol dir “per dur a terme”, “produir quelcom, ordre o projecte”. El fet de observació del ritual, permet identificar un conjunt de símbols simultanis a les accions produïdes del propi ritual. El ritual, segons Turner, és una teatralització del drama social, contenidora d’accions, objectes, relacions, gestos, activitats i unitats espacials.

En la dimensió de la quotidianitat, la etnografia del ritual i de la performance es situen en l’intermedi, inherentment inestable, treballant entre les disciplines teòriques i artístiques, entre el teatre i la antropologia, el folklore i la sociologia, la historia i la teoria de la acció. El seu paper estableix la praxis entre el ritual, el teatre, la dansa, la poesia, l’esport, el joc, el drama social i les múltiples practiques de l’entreteniment popular (Schechner, 1986), configurant un conjunt de patrons que poden ser analitzats i tornats a posar en joc per mitja del document de registre de la pràctica El document vol ser un estímul de la memòria per transformar-se en present (Phelan, 1993), provocant la evocació del passat. La funció contempla els elements necessaris per tornar a representar el passat com una realitat que transforma el present i pertany de forma atemporal a la legitimació de la funció social del registre. La teatralització de la vida impugna al ritual, i al fer-ho, profana la tradició cultural i la transforma. Els llocs del teatre, la performance, el cinema, com a documents de registre de l’acció son els mapes de les cultures a les que pertanyen. La etnografia de la performativitat defineix les metàfores de les arts dramàtiques en la introspecció creativa del acte social de la presentació del cos, dins del qual s’adscriu significat als coneixements i les experiències, i al mateix temps les fixa, li aporta el marc teòric per generar categories de classificació.

Referències bibliogràfiques

Belting, H. (2007) Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz.

Freund, G. (1999) La fotografía como documento social, Barcelona: Gustavo Gili.

Goffman, E (2006) La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires: Amorrortu.

McLuhan, M. (2001) Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge: The MIT Press.

Phelan, P. (1993) Unmarked: The Politics of Performance, London: Routledge.

Schechner, R. “Magnitudes of Performance”, en Victor Turner i Edwar Bruner (eds.) (1986) The Anthropology of Experience. Urbana: University of Illinois Press, pp. 344–369.

Turner, V. (1999) La selva de los símbolos, Buenos Aires: Siglo XXI.

Turner, V. (1980) Social Dramas and Stories about Them. Critical Inquiry, 7(1), pp.141–168.

Publicat dins de Anthropology, Blog, General, Performance, Research | Envia un comentari

The brain is the best mounting machine

C’était un rendez-vous (Claude Lelouch, 1976). Real life speed driving through Paris. Single take, no edits.

"We are all filmmakers, our eyes are the best camera in the world, our ears are the best microphones and our brain is the best mounting machine" Claude Lelouch.

Publicat dins de Blog, Cinema | Envia un comentari

Aventura! de Alfredo Sanzol

aventura

Aquest dijous passat vaig tenir el plaer de presentar, amb Marta Pérez i Mamen Duch de la companya T de Teatre l'obra Aventura! al teatre Principal de Sabadell, on es representarà el proper 6 de abril. Sota el text i la direcció d'Alfredo Sanzol, explica la historia de sis socis de una empresa que no els hi va gaire malament, a partir del moment en que reben una oferta de compra per part d'una empresa xinesa. És el punt de partida d'una serie de aventures que sorgeixen fins a rebre els diners del empresari xines, que finalment no acaba arribant per la via que s'esperaven, sinó per una altre ben singular.

Tenim davant la crisi que estem vivim actualment, que ens preocupa a tothom, a cadascun de una forma particular. Totes les crisis provoquen incerteses i pors, alimentades per l'estres i els moments complexes on cal prendre una decisió que mai arriba. Aquesta situació ens porta a perdre el referent ètic i el nord de la vida per la ansietat i angoixa que ens provoca. En aquesta historia es planteja la situació de vendre una de les sòcies, com si fos una verge vestal per ser portada al temple del capitalisme oriental al igual que una sacerdotessa. Però és ella mateixa qui s'ofereix, com un acte d'heroisme d'una persona que posseeix un sentiment de no haver fer res important i pren aquesta actitud com un acte de solidaritat amb els seus socis. Passa d'una actitud contemplativa on ha deixat que els altres prenguin decisions per ella, a ser qui pren la decisió per l'interès dels seus companys. Quan reben la noticia els seus socis d'aquest intercanvi tan fora de lo normal, en principi s'oposen, però suposa una explosió del seu egoisme interior per poder salvar-se de una situació que els porta cap a un futur incert, un futur que no acaben de comprendre per que viuen en un present on el més important son els beneficis que obtindran del negoci, per finalment posar-se d'acord que es una bona idea posant de manifest la seva falta d'escrúpols. El nostre imaginari construeix eines de defensa per poder afrontar les situacions que amenacen la nostra subsistència, configurant estratègies per solucionar situacions que ens ataquen personalment, un terreny adobat per l'individualisme liberal del capitalisme més salvatge, on la única persona que importa davant l'enfonsament de la societat és el individuu en singular.

El director porta fins a l'extrem en un gran síntesis, una realitat que no volem acceptar, però que es hi és davant nostre, que esta passant i ens afecta profundament en la nostra manera de pensar les relacions amb els altres dins d'una selva on sobreviu el més fort. Alfredo Sanzol fa un treball d'anàlisi actual d'una societat angoixada i que es posada en venda per les institucions, representades per una empresa fictícia. Podem ser una comunitat, un país o una unió de països (europea), on una part dels nostres socis, que son els nostres representants i administradors polítics ens posem en venda al millor postor, posen en venda les nostres coses i les nostres vides, com la seguretat social, la educació o les pensions. Aventura! es la posada en escena d'aquesta situació d'una forma anecdòtica que ens fa pensar si allò que em compartit en la nostra vida, que em construït entre tots, només te el valor que li donen un petit grup de persones que tenen el poder de posa preu als nostres caps. I els protagonistes d'Aventura! ho saben, que estem desmuntant la societat del benestar que tants anys a costat de crear i la estem venen a peces.

Sanzol i T de Teatre fan una comèdia de les misèries del capitalisme més ferotge i al mateix temps una tragèdia, carregada de símbols que posen de manifest les por i els somnis del personatges que diuen ser socis en una empresa que ells mateixos enfonsen pels seus propis interessos. El desarrelament de la terra i la identitat perduda en el cosmos del mercat immediat i la ma plena. S'apropen al sentiment d'allò sagrat quan en Marc i la Elisa passen el cap de setmana a Extremadura i visiten un Dolmen, un espai que va ser sagrat i reconvertit en una atracció turística. Allò sagrat, que pertany a cada persona com el cos social, es desmantellat per una societat que fa dels seus valors un trencaclosques per vendreu a petites peces. Fins i tot les mateixes persones, que es troben esclaves de les seves ambicions, es situen en un estat de limit sobre la feble frontera entre la solidaritat i l'egoisme.

El teatre es un ritus voluntari del que participa la societat, de voler posar-se en les mans d'uns actors que ens representen a nosaltres mateixos en les nostres alegries i misèries, per poder entendre que la vida es una posada en escena de nosaltres mateixos i les relacions amb les altres persones que donen sentit a la nostra vida. Els socis d'aquesta empresa ens porten cap a un espai liminar, un espai de trànsit i incertesa entre el trencament del sistema establert pel desig d'un canvi que millorara les seves expectatives, on es manifesta una crisis moral que te per solució les condicions imposades per un element extern a ells mateixos. Ells només podran resoldre el conflicte en el moment que es deixin portar per la voluntat d'un altre, imposant una acció reparadora que produeix una escissió en la relació estructural del drama social. En certa manera, segueixen els passos d'un ritus de transició entre un estat de solidaritat cap a un desmembrament de la seva condició com a cos social, com amics, companys i empresa.

Publicat dins de Antropologia, Blog, Teatre | Etiquetat com a | Envia un comentari

Etnografia de la performatividad: Documentar l’acció

taller-etnopeformativitat

4 divendres a partir del 15 de febrer.
Enviar un mail i interés per participar en el taller a: estruch@ajsabadell.cat

Etnografia de la perfomativitat (Documentar l’Acció)
A cura d’Isidor Fernàndez.

La performance (acció) com una cruïlla de llenguatges, estableix una metodologia d’investigació de l’etnografia des de l’antropologia del ritual. La Etnografia de la Perfomatividad vol aprofundir des de la teoria i la crítica de l’antropologia visual i les seves eines de documentació de la imatge, sobre la performance, l’acció i les seves manifestacions socials.
Aquest seminari taller conté quatre sessions, on treballarem sobre els processos de documentació de l’acció des de la teoria i la producció de documents visuals des de la fotografia, el vídeo i el disseny.

Divendres, febrer 15. 17-20 h.
Cultures en acció. L’imaginari col lectiu. Entre la performance, el teatre i la cultura popular.

Divendres, febrer 22. 17-20 h.
Estratègies de la vida quotidiana. L’escena social. La vida col lectiva. Els espais incerts de la ciutat

Divendres, març 1. 17-20 h.
Fotoetnografia i videoetnografia. El document i el disseny social.

Divendres, 8 mar. 17-20 h.
La imatge-arxiu i les memòries de l’arxiu.

Seminari taller dirigit per Isidor Fernàndez, antropòleg i cineasta investigador a la UAB i director de l’Arxiu d’Antropologia Visual.
Manuel Delgado, antropòleg a la Universitat de Barcelona i autor de Societats movedisses i l’Animal públic.

Entrada lliure prèvia inscripció a: estruch@ajsabadell.cat
Per més informació: http://www.lestruch.cat

Organitzat L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.

Amb la col·laboració del Arxiu d’Antropologia Visual i Contraplano – Laboratori d’Acció Documental.

Amb el patrocini de Olympus Espanya

Publicat dins de Antropologia, Blog, Recerca | Envia un comentari

La información… instrucciones de uso

En una democracia, las personas tienen la libertad para decidir y llevar a cabo sus decisiones, según la opinión y deseo a su propio interés o colectivo. Utilizar su derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a una información proporcionada por los medios de comunicación, totalmente verídica y contrastada con la realidad, que le permita crear un estado de opinión crítica respecto a la actualidad. De la misma forma, la educación dentro de una sociedad democrática, tiene el deber de garantizar el aprendizaje de las personas con el fin de que lleguen a conseguir el pleno desarrollo de sus vidas como ciudadanos, ofreciéndoles las herramientas intelectuales necesarias para adquirir los conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar en su proceso de emancipación. Estos elementos son fundamentales en la estructura de la cultura, donde existe toda sociedad, en cuanto a unas bases establecidas en el sistema socio-político en que vive.

La difícil tarea de la mediación entre la realidad y el espectador, se encuentra con el factor de la audiencia como un barómetro que hostiga los mercados de los medios de comunicación. En el momento en que el mundo se dio cuenta que la información es un gran negocio, esta se separó de la cultura, observando desde el aire la vida para quien tenga dinero pueda cogerla, difundirla y ganar más dinero. Y si no hay vida en directo, siempre queda la especulación, por que pase lo que pase, la televisión, lo haga mejor o peor, es la primera fuente de información de la mayor parte de los ciudadanos, que asisten al espectáculo del gran circo de los medios de comunicación de masas. Donde también se incluye internet, el cine, la radio, la prensa y hasta los anuncios publicitarios en el paisaje urbano.

Aunque la información periodística, como conjunto de datos organizados, forma parte de un hecho, siempre se encuentra bajo la duda de la especulación. En este mismo contexto se encuentra otro tipo de información, sobre la información. La red de redes se ha encargado de transformar, manipular y apadrinar a Noam Chomsky como el autor de la lista de las 10 Estrategias de la Manipulación a través de los medios de comunicación, donde se hace referencia al texto “Armas silenciosas para guerras tranquilas”. Si bien coincide con algunas de las teorías del pensamiento del lingüista Noam Chomsky, él no es el autor. La lista en cuestión fue recopilada por Sylvain Timsit, quien la comenta en una entrevista realizada por Radio Ici Maintenance el 13 de julio de 2005.

10 Estrategias de la Manipulación por Sylvain Timsit

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

Armas silenciosas para guerras tranquilas fue publicado en anexo en el libro "Behold a pale horse" de William Cooper, Light Technology Publishing, 1991.

Gersh, D. 1992, ‘Covering solid waste issues.’ Editor & Publisher 125(29 August): 15-6.

Lee, M.A., and N. Solomon 1990. Unreliable Sources: A guide to detecting bias in news media. New York: Carol Publishing Grou

Publicat dins de Blog, Media | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

The Information… A User’s Manual

In a democracy, people have the freedom to decide and implement its decision, in the opinion and desire to self-interest or group. Using their fundamental right to freedom of opinion and expression and access to information from the media, completely truthful and contrasted with reality, that lets you create a state of critical opinion about today. Similarly, education in a democratic society has a duty to ensure learning for people to arrive at the full development of their lives as citizens, offering them the intellectual tools needed to acquire the knowledge, values, customs and ways of acting in the process of emancipation. These elements are fundamental in the structure of culture, where there is any society, in terms of a foundation established in the socio-political system in which they live.

The difficult task of mediation between reality and the viewer encounters the factor of the audience as a barometer to harass of market the mass media. At the time the world realized that the information is big business, this was separated from the culture, observing life from the air for anyone with money can get it, disseminate it and make more money. And if not there life, there is always speculation, that whatever happens, the television, do better or worse, is the first source of information for most citizens, who attend the spectacle of the great circus of the mass media. Also includes internet, cinema, radio, print advertisements and even in the urban landscape.

While the journalistic information, as organized data set is part of a fact, always its under doubt the question of speculation. In this context there is another type of information, over the information. The network of networks has been commissioned to transform, manipulate, and make Noam Chomsky as the author of the list of the 10 Strategies of Manipulation of mass media, where is the text "Silent Weapons for Quiet Wars." While according with some of the theories of linguist Noam Chomsky's thought, he is not the author. The list in question was compiled by Sylvain Timsit, who said and comments in an interview with Radio Ici Maintenance on July 13, 2005.

Ten Strategies of Manipulation by Sylvain Timsit

1. The strategy of distraction. The primary element of social control is the strategy of distraction which is to divert public attention from important issues and changes determined by the political and economic elites, by the technique of flood or flooding continuous distractions and insignificant information.

Distraction strategy is also essential to prevent the public interest in the essential knowledge in the area of the science, economics, psychology, neurobiology and cybernetics.

“Maintaining public attention diverted away from the real social problems, captivated by matters of no real importance. Keep the public busy, busy, busy, no time to think, back to farm and other animals” (quote from text Silent Weapons for Quiet Wars).

2. Create problems, then offer solutions. This method is also called “problem -reaction- solution.”

It creates a problem, a “situation” referred to cause some reaction in the audience, so this is the principal of the steps that you want to accept.

For example: let it unfold and intensify urban violence, or arrange for bloody attacks in order that the public is the applicant’s security laws and policies to the detriment of freedom.

Or create an economic crisis to accept as a necessary evil retreat of social rights and the dismantling of public services.

3. The gradual strategy. Acceptance to an unacceptable degree, just apply it gradually, dropper, for consecutive years.

That is how they radically new socioeconomic conditions (neoliberalism) were imposed during the 1980s and 1990s: the minimal state, privatization, precariousness, flexibility, massive unemployment, wages, do not guarantee a decent income, so many changes that have brought about a revolution if they had been applied once.

4. The strategy of deferring. Another way to accept an unpopular decision is to present it as “painful and necessary”, gaining public acceptance, at the time for future application.

It is easier to accept that a future sacrifice of immediate slaughter.

• First, because the effort is not used immediately

• Then, because the public, masses, is always the tendency to expect naively that “everything will be better tomorrow” and that the sacrifice required may be avoided

This gives the public more time to get used to the idea of change and accept it with resignation when the time comes.

5. Go to the public as a little child. Most of the advertising to the general public uses speech, argument, people and particularly children’s intonation, often close to the weakness, as if the viewer were a little child or a mentally deficient.

The harder one tries to deceive the viewer look, the more it tends to adopt a tone infantilizing.

Why?

“If one goes to a person as if she had the age of 12 years or less, then, because of suggestion, she tends with a certain probability that a response or reaction also devoid of a critical sense as a person 12 years or younger.” (see Silent Weapons for Quiet Wars)

6. Use the emotional side more than the reflection. Making use of the emotional aspect is a classic technique for causing a short circuit on rational analysis, and finally to the critical sense of the individual.

Furthermore, the use of emotional register to open the door to the unconscious for implantation or grafting ideas , desires, fears and anxieties , compulsions, or induce behaviors …

7. Keep the public in ignorance and mediocrity. Making the public incapable of understanding the technologies and methods used to control and enslavement.

“The quality of education given to the lower social classes must be the poor and mediocre as possible so that the gap of ignorance it plans among the lower classes and upper classes is and remains impossible to attain for the lower classes.” (See Silent Weapons for Quiet Wars).

8. To encourage the public to be complacent with mediocrity. Promote the public to believe that the fact is fashionable to be stupid, vulgar and uneducated…

9. Self-blame Strengthen. To let individual blame for their misfortune, because of the failure of their intelligence, their abilities, or their efforts.

So, instead of rebelling against the economic system, the individual auto-devaluate and guilt himself, which creates a depression, one of whose effects is to inhibit its action.

And, without action, there is no revolution!

10. Getting to know the individuals better than they know themselves. Over the past 50 years, advances of accelerated science has generated a growing gap between public knowledge and those owned and operated by dominant elites.

Thanks to biology, neurobiology and applied psychology, the “system” has enjoyed a sophisticated understanding of human beings, both physically and psychologically.

The system has gotten better acquainted with the common man more than he knows himself.

This means that, in most cases, the system exerts greater control and great power over individuals, greater than that of individuals about themselves.

Silent Weapons for Quiet Wars was published as an appendix to the book "Behold A Pale Horse" by William Cooper, Light Technology Publishing, 1991.

Gersh, D. 1992, ‘Covering solid waste issues.’ Editor & Publisher 125(29 August): 15-6.

Lee, M.A., and N. Solomon 1990. Unreliable Sources: A guide to detecting bias in news media. New York: Carol Publishing Grou

Publicat dins de Blog, Media | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

Solidaridad mecánica

El pueblo alemán se ha dividido en tantos pequeños estados como individuos.

El cielo sobre Berlín, WIN WENDERS

 

La transformación del estado se convierte en realidades más pesadas que el único echo social. Durante la vida de Ferdinand Tönnies, Alemania sufrió una unificación de 39 principados, resultando victoriosa en la guerra Franco-Alemana y desarrollando un proceso de transformación del contexto social y político. Durante los 52 años que ejerció Tönnies como docente en el la Universidad de Kiel (1881-1933), de donde fue expulsado por los nazis, una gemeinschaft (comunidad) iba desapareciendo eclipsada por una gesellschaft (sociedad o asociación) arrolladora, resultado de un proceso acelerado de industrialización y urbanización que llevo a Alemania a sobrepasar a Inglaterra y Francia en poder económico y político. Durante su vida Tönnies fue testigo de la unificación de Alemania, la época de Bismarck, la Primera Guerra Mundial y el desastre posterior, una depresión económica mundial y la emergencia de Hitler. Una gesellschaft se había materializado, dejando tras de si una gemeinschaft que empezó a revelar una nueva disciplina y no muy bien definida, desde una sociedad que experimentaba grandes cambios en sus propias carnes, donde el interes individual sobrepasaba la comunidad sobre una carencia del nivel de las reglas compartidas.

En medio de todos estos cambios, Tönnies concluyo su trabajo más fundamental aparentemente dedicado a la construcción de las leyes sociológicas. En gemeinschaft und gesellschaft, divide a la sociología en General y Específica, limitándose la primera al estudio de los diferentes tipos de relaciones sociales, que a su vez se subdivide en la sociología Biología, Antropología y Psicología Social. La Sociología Específica se subdivide en Pura, Aplicada y Empírica. En la sociología Pura los conceptos fundamentales son conocidos como gemeinschaft y gesellchaft, los cuales no tienen un referente empírico especifico, sino más bien son un conglomerado de características de la reflexión, la meditación y la imaginación del autor. Su base epistemológica parte de una posición racionalista y distingue dos tipos de sociedades de acuerdo a un tipo de voluntad imperante. Gemeinschaft (Comunidad) esta basada en lo que él llama “voluntad natural” (Wesenwille), donde las relaciones se valoran por razón de ellas mismas.

El nexo social es intenso, de un pronunciado valor intrínseco y no depende de ningún propósito externo o ulterior a él mismo. Gesellchaft (sociedad) se vuelca en todo lo contrario. La diferenciación de medios y finalidades en las relaciones sociales se completa y la acción social obedece a la voluntad racional, motivada por fines exteriores (zwechrational). Los individuos en la gemeinsachft perciben el grupo como entidad natural y duradera creada por fuerzas o seres sobrenaturales, mientras que en la gesellschaft el grupo es percibido como entidad artificial, creada y cambiable supeditada a los intereses individuales (kurwille). El tipo de voluntad que impera en la sociedad es el factor determinante y prioritario en las relaciones sociales, donde lo más importante de las analogías de Tönnies es el modelo de sociedad como organismo.

Los actos dentro del sistema de relaciones gemeinschaft constituyen modos particulares de expresión de actitudes más arraigadas, más permanentes. Eso significa que adquieren un significado simbólico, además de su significado intrínseco. El papel del simbolismo implica el del tradicionalismo. Tönnies señala a menudo la estrecha conexión entre gemeinschaft y tradicionalismo. También hay, a su vez, una estrecha relación entre gemeinschaft y religión, con una actitud común, un cierto tipo de devoción desinteresada implicada en una fusión de intereses en un área, y el papel destacado del simbolismo. Se manifiesta en las relaciones entre religión y familia, siendo ésta el campo principal de las relaciones gemeinschaft.

El origen del término comunidad en ciencias sociales se suele atribuir a este estudio juvenil de Tönnies En alemán, adjetivo “Gemein” refiere a lo común, lo trivial, lo cotidiano, y “Gemeinde” es la comunidad, el común, lo comunal, lo parroquial, con toda la carga afectiva e imaginaria que estos términos conllevan. Gemeinschaft se refiere a un tipo ideal de relaciones sociales, no necesariamente circunscritas a su manifestación local o territorial, que, cincuenta años más tarde, el propio Tönnies retoma de esta manera:

Desde 1987 en Tönnies y posteriormente en Max Weber, se plantea la clasificación de comunidad (gemeinschaft) y asociación (gesellschaft), que configura un paralelismo tipológico entre lo popular, rural, tradicional, y lo nuevo, transitorio y cambiante. Durkheim expone mas adelante los términos de “solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica”. Con ellos señala y contextualiza la división del trabajo dentro de su concepción general de la sociedad de una forma bastante simple, he incluso similar a la de Tönnies.

Weber, opuesto a la utilización del razonamiento abstracto puro, prefiriendo siempre una investigación empírica y a menudo histórica, realizó una clasificación tripartita para las relaciones sociales. Esta clasificación comprende: Kampf (conflicto), Vergemeinschaftung (comunidad) y Vergesellschaftung (sociedad), como base del sistema de tipos de relaciones. Los sistemas sociales que antes había llamado modos de expresión de actitudes, no se limitan a cuestiones de gusto extendiéndose a la esfera institucional. Para mostrar esto, los fenómenos designados por el concepto gemeinschaft (desarrollado en la literatura sociológica alemana), son adecuados.

El campo semántico en el cual se inscribe ”comunidad” esta dominado por ciertas líneas de sentido que son las que lo vinculan directamente a aquello comunitario, en la amplia visión de gemeinschaft. En ella la relación social es impersonal. Por otro lado, el concepto de comunidad de Durkheim está más próximo a la conciencia colectiva que une la masa, pero que no por ello quiere decir que esa conciencia se de en todos los individuos por igual.

Durkheim concibe dos tipos de sociedad a partir de la división del trabajo en una sociedad, como fuente principal de la solidaridad social, ha diferencia de Tönies que centró su atención sobre los vínculos sociales que existen entre los miembros de sociedades y grupos. El término “solidaridad” quiere establcer los lazos sociales y psicológicos que unen a sus miembros. El primero y más primitivo corresponde a la solidaridad mecánica (por similitud), caracterizada por una estructura social laxa y con poca o ninguna división en el trabajo, es decir, las funciones pueden ser las mismas en diferentes estados de la sociedad, y los individuos difieren poco entre si. Esta se mantiene unida gracias a la asociación de unidades iguales. Por el contrario, la solidaridad orgánica es más moderna y presenta una división del trabajo, como hecho social que indica hasta que punto se han especializado las tareas y responsabilidades. La división del trabajo se torna más compleja y no es posible la división en partes independientes. Es aquella en la cual el consenso, es decir la unidad coherente de la colectividad, resulta de la diferenciación o se expresa en ella. Los individuos ya no son semejantes, sino diferentes; y hasta cierto punto precisamente porque son distintos se obtiene el consenso.

Algo que no pasa en las sociedades de Tönnies, tal como supuso Durkheim y donde erró con contundencia. La voluntad individual aumente en la en la gesellschaft, pero nunca llega a ser predominante. Tanto un uno como en otro el grupo determina la acción individual y constituye una realidad sui generis. Los cambios en la división del trabajo han sido fundamentales en la estructura de la sociedad, de modo que una sociedad caracterizada por la solidaridad mecánica se mantiene unida porque sus individuos tienen conocimientos similares, mientras que una sociedad en la que prima la solidaridad orgánica se mantiene cohesionada porque los individuos tienen distintas tareas y conocimientos, creándose una red de interdependencias, por ello la sociedad moderna se mantiene unida por la especialización de las personas y la necesidad de servicios de otras.

Durkheim a medida que avanzaba la redacción de la hipótesis de la División del trabajo social, fue abandonando la idea de solidaridad orgánica, que no volvería a utilizar en ninguno de los textos anteriores. Cayó en la cuenta de que una sociedad cuya solidaridad se ajustase a los elementos de la solidaridad orgánica, sería una monstruosidad sociológica. Podia derivar a lo que el llamó la “formas patológicas”, ya que si las funciones sociales o partes de la estructura orgánica no se encuentran bien articuladas entre sí, la solidaridad orgánica puede llegar a romperse. Las crisis económicas, la pertubaciones civiles, los motines o manifestaciones públicas.

El proceso de sujetización del conjunto social, conlleva una transformación de las normas, que deben por si personalizarse y diferenciarse. Así se emparentaba con la gesellschaft de Tönnies, que como conservador, y deplorando la supuesta desaparición de la gemeinschaft, calificaba a esta como la representación del triunfo del egoísmo, la avaricia, la lujuria y la falsedad de las relaciones humanas. Frente al sentimiento, el parentesco, la ficción de una descendencia común, en definitiva, los vínculos etnoculturales que constituyen el lazo de unión de la comunidad (gemeinschaft), lo que Durkhein llamaba "solidaridad mecánica", la ciudadanía pasa a ser un elemento de la "solidaridad orgánica", propio de sociedades mercantiles y, en especial, capitalistas. En este traspaso de sentimiento social, puede que llegasen a coincidir Durkheim y Tönnies. Durkheim, de origen judio, tuvo que trasladarse de su población natal a Paris debido a la entrada de los nazis en Francia.

En los fenómenos de gemeinschaft, los actos pueden ser interpretados como modos de expresión de actitudes, más que como medios para fines específicos. Las actitudes expresadas dentro del sistema de relaciones gemeinschaft implican un elemento de valor, del que un componente principal, es el de las actitudes de valor comunes a los miembros de la misma comunidad. Lo contrario podria traducirse en un desasosiego colectivo, que según Sloterdijk puede llevar a desagradables repercusiones. En todo este aparato social, donde las definiciones de gemeinsachtf y gesellschaft se entrecruzan con las solidaridades mecánicas y orgánicas de Durkheim, Victor Turner plantea que todas las sociedades humanas están en relación, pero que depende esta relación del nivel en que se sitúa. La voluntad natural (wesenville) es desplazada por la voluntad racional, llevando consigo el poder social de de los grupos religiosos y familiares a los negociantes e industriales.

La communitas surge allí donde no hay estructura social y no existe, que es donde pierde su facultad estática e inamovible. Esta dimensión de communitas se manifiesta en varios acontecimientos y movimientos sociales que según Turner deben ser estudiados por separado de los que únicamente citaremos tres:

 1. La communitas es vinculado con el periodo liminar de los ritos de paso, donde utiliza el trabajo de Van Gennep, aceptando el análisis tripartito y explora la naturaleza de la fase liminar, de la “situación interestructural”. Lo que más atrae a Turner del periodo liminar es que representa una mezcla de sacralidad y horizontalidad, de homogeneidad y camaradería.
 2. La comunitas se asocia a estados y personas marginales: chamanes, adivinadores, místicos, médiums, sacerdotes, monjes, hippies y gitanos. Considera que manifiestan los atributos de la communitas, relacionándola directamente con la “inferioridad estructural.
 3. Otra postura de la comunitas es que, a pesar de que tiene la posibilidad de expresarse como una “representación” espontánea, está acaba instituyéndose en una estructura normativa e ideológica, tal como ocurre con muchas sectas religiosas y asociaciones utópicas.

Según Turner, la comunitas, manifestada en movimientos religiosos o en ideologías utópicas, se caracteriza por unas relaciones personales igualitarias en las que la rutina de las relaciones presenta una desviación, un declive hacia el dominio de la estructura. Vincula directamente la liminalidad de Van Gennep.. Turner se confunde al comparar la gemeinschaft con la communitas liminal, ya que en la gemeinschaft no existen estados liminares, todo esta establecido por el orden familiar, el factor determinante y prioritario de las relaciones sociales, donde se ancla fuertemente al tradicionalismo y la relación entre religión y familia. Las personas en gemeinschaft perciben el grupo como una entidad natural y durable creada por fuerzas y o seres sobrenaturales. Estas fuerzas son las que lleva a Turner a relacionarlas con la sacralidad. Tönnies, aunque ve la gesellchaft como el elemento surgido de la urbanización, no la acepta como tal y se agarra a la nostalgia del mundo agrario que se manifiesta en el pensamiento reaccionario alemán. Para cerrar el circo, Durkheim incluso manifiesta que la división del trabajo tenía un incremento de la cohesión social, como una nueva forma a la que llamó solidaridad orgánica. Esta cohesión es la misma que Tönnies llama voluntad natural (wesenwille) en la gemeinschaft, elemento que desaparece en la gesellschaft con la ruptura del interés común a favor del interés personal.

 

Bibliografía

 • Canetti, E., Masa y poder, Alianza, Madrid, 1983
 • De Fleur, M.; Ball-Rokeach, S., Teoria de la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1982
 • Deleuze, G.; Guattari, F., Mil Mesetas, Pre-textos, Valencia, 2002
 • Delgado, M., El animal público, Anagrama, Barcelona, 1999
 • Durkheim, E., La división del trabajo social, Akal, Madrid, 2001
 • Durkheim, E., Las reglas del método sociológico, Morata, Madrid, 1993
 • Gurney, P.; Aguirre, B.E. “La teoría sociológica de Ferdinand Tönnies”, en Revista Interamericana de Sociología, nº 29, Vol. IX, 1980, pp. 145-154
 • Tönnies, F., “Llibre primer”, a Comunitat i associació, Edicions 62, 1984, Barcelona
 • Tönnies, F., Principios de Sociología, Fondo de cultura Económica, México D.F., 1987
 • Turner, V., El proceso ritual,
 • Parsosn, T., “Notas sobre Gemeinschaft y Geselschaft”, en Las estructuras de la acción social, Guadarrama, Madrid, vol. II, 1968
 • Sloterdijk, P., El desprecio de las masas, Pre-.textos, Valencia, 2002
 • Max Weber, en http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber [Consulta 11-01-05]
 • Nisbet, R. La formación del pensamiento sociológico, Amorrurtu, Buenos Aires, 1976
 • Weber, M., Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrurtu, Buenos Aires, 1990
 • Marshall, T.H., Bottomore, T., Ciudadanía y clase social, Alianza, Madrid, 1992
 • Van Gennep, A., Los ritos de paso, Taurus, Madrid, 1982
Publicat dins de Anthropology, Blog, Procomun, Research | Etiquetat com a , , , , , | 1 comentari

Unemployed of Rabat protesting for their rights

Moroccan police respond harshly to the protest of the unemployed graduates and doctors by the application of the laws that protect their rights as state employees.

The League of college graduates and doctors unemployed s of the universitis of Rabat are almost a year to manifest itself in front of the Moroccan Parliament and other ministries, claiming their rights to work in the civil service, since that is recognized by two ministerial decrees promulgated by the Government of former Prime Minister Youssoufi on April 30 of 1999 and published in the Official Journal May 24 of 1999.

This afternoon, over a thousand protesters, have beguin to protest at Mohammed V Avenue until you reach the gates of the Moroccan Parliament, where riot guards were waiting. In order to continue its journey to the different ministries, have been detained by Moroccan police in front of the Rabat Ville train station, where some agents have been charged with batons beat the protesters. At this time, the protest has been dissolved in racing through the streets of Rabat of protesters chased by police.

http://www.demotix.com/news/462596/unemployed-rabat-protesting-their-rights

Publicat dins de Blog, Politics | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

Festival VISA pour l’image

Exhibition in the Couvent des Minimes during the Visa pour festival, which is held primarily for photojournalists each year in Perpignan during the first fifteen days of September. Perpignan, France.

22 Festival VISA pour l'image is celebrated these days in Perpignan. The most important European event for photojournalism, bringing together the best reporters and editors from major magazines and newspapers. During the professional week of this year's Visa pour l'image, discussions have focused on the difficulty of the work of photojournalists, which speaks of a crisis of the profession, fighting amateur photographers camera digital social networks using the Internet. The festival has shown through more than ten exhibitions the work of 25 photojournalists committed to their profession, establishing good relationships among professional photographers with a long work history and new emerging reporters.

Publicat dins de Blog | Etiquetat com a , | Envia un comentari